Visjonen vår

Vår visjon er: modige barn i dag og for fremtiden innehar kreativitet, omsorg og mot. For oss betyr det å være modig å ha mot til å ta egne valg, kunne bry seg om andre, ha evne til å samarbeide og være nysgjerrig. Vi ønsker også å bidra til at barna blir opptatt av å ta vare på egen helse og verne om vår flotte natur. Visjonen er grunnlaget for vårt pedagogiske arbeid.