Vedtekter

Her er vedtektene og regelverket for barnehagen.