Fysisk aktivitet og naturopplevelser

Fysisk aktivitet og naturopplevelser

Fysisk aktivitet og naturopplevelser er en viktig innfallsvinkel for oss i arbeidet mot modige barn. Gjennom fysisk aktivitet og naturopplevelser får barna utfordringer og muligheter for å tøye egne grenser. Barna lærer seg selv og verden å kjenne gjennom kroppslig aktivitet, og naturen er en utømmelig kilde til utforsking, kreativitet, læring og fysisk aktivitet.

Barn, som voksne, er forskjellige. Mange søker mot fysiske utfordringer, andre syns det er mer spennende å kjenne vinden mot kinnet, eller studere mark og biller. Det er viktig for oss å ivareta de ulike interessene og egenskapene hos barna, samtidig som vi skal gi barna nye utfordringer og erfaringer.

Vi har et unikt område med en flott bakside, friidrettsanlegg rett bak barnehagen og flotte naturområder i nærmiljøet. I hverdagen er vi mye ute og legger til rette for læring og undring. Det kan være forandringer i årstidene eller dyr og insekter som vi vil finne ut mer om. Fysisk aktivitet er en stor del av naturopplevelsene. Aktiv bruk av natur gir mange muligheter for bruk av fysisk aktivitet.